Kuntien TakauskeskusKommunernas GaranticentralMunicipal Guarantee Board

Kuntien takauskeskus on julkisoikeudellinen laitos, jonka tarkoituksena on takauskeskuslain mukaan turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi takauskeskus voi myöntää takauksia kuntien suoraan tai välillisesti omistamien tai kuntien määräämisvallassa olevien luottolaitosten sellaiselle varainhankinnalle, joka käytetään antolainaukseen kunnille, kuntayhtymille, kuntien kokonaan omistamille tai niiden määräämisvallassa oleville yhteisöille sekä valtion viranomaisten nimeämille asuntojen vuokraamista tai tuottamista ja ylläpitoa sosiaalisin perustein harjoittaville yhteisöille tai niiden määräämisvallassa oleville yhteisöille.

 16/03/2017

Kuntien takauskeskuksen lausunto valinnanvapauslakiin
Avaa lausunto
Avaa perustelumuistio

 08/02/2017

Kuntien takauskeskuksen vuosi-ilmoitus kuntakohtaisista takausvastuista 31.12.2016
Avaa vuosi-ilmoitus

19.1.2017
Euron tila ja tulevaisuus IV -seminaari Kuntien takauskeskuksessa
Seminaarin alusti Frankfurtin yliopiston professori Volker Wieland.
Avaa Wielandin esitys

22.12.2016
Standard & Poor's vahvisti Kuntien takauskeskuksen AA+ -luottoluokituksen vakain näkymin
Avaa raportti

1.12.2016
Kuntien takauskeskuksen kannanotto kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä
Avaa tiedote
Avaa perustelumuistio

24.11.2016
Kuntien takauskeskus 20 vuotta

Juhlaesitelmän piti professori Martti Häikiö. Juhlaesitelmään perustuva kirjoitus Kuntien demokratia eheytti Suomen julkaistiin Kanava-lehdessä 1/2007.
Avaa kirjoitus

24.11.2016
Kuntien yhteisen varainhankinnan historiikki

Ajatus yhteisestä lainasta - Kuntien varainhankinnan historiaa 1909-1996
Kirj. Johanna Hietalahti
Kirjoja voi tiedustella osoitteesta info@kuntientakauskeskus.fi
Avaa historiikki

24.11.2016
Kuntayhteisöjen rahoittama valtiosääntöoikeuden lahjoitusprofessuuri luovutettiin  Kuntien takauskeskuksen 20-vuotisjuhlassa

Luovutuspuheen piti kaupunkineuvos Hannes Manninen.
Avaa puhe

3.10.2016
Standard & Poor's muutti Kuntien takauskeskuksen luottoluokituksen näkymät negatiivisista vakaiksi valtion luokituksen mukaisesti
Avaa raportti

27.9.2016
Kuntien takauskeskuksen lausunto maakuntauudistukseen

Avaa lausunto
Avaa perustelumuistio

13.7.2016
Kuntayhteisöjen rahoittama lahjoitusprofessuuri toteutuu
Avaa tiedote

15.6.2016
Moody'sin Credit Opinion -raportti Kuntien takauskeskuksesta
Avaa Moody'sin raportti

15.6.2016
Moody'sin raportti paikallishallinnosta Pohjoismaissa
Avaa Moody'sin raportti

8.6.2016
Moody's laski Kuntien takauskeskuksen luottoluokituksen Aa1:een vakain näkymin valtion luokituksen mukaisesti
Avaa Moody'sin raportti

3.6.2016
Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntien perustamiseen

Muistio: Kuntien takauskeskus ja maakuntauudistus
Lehdistötiedote 25.4.2016
Kannanottoon liittyvää valmistelumateriaalia

Katso lisää


KTK lyhyesti

 

 
Kuntien takauskeskus | Yrjönkatu 11 A 1, 00120 Helsinki | puh. (09) 6227 2880 | fax (09) 6227 2882